aidingas

aidìngas, -a adj. (1) atsiliepiantis aidu, skardus, aidus: Aidìngas balsas . Vieta tokia slėpiningai rami ir tokia aidinga, kad mažiausią garsą lyg geležiniais liežuviais kartoja .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aidingas — aidi̇̀ngas, aidi̇̀nga bdv. Aidi̇̀ngas var̃po skambesỹs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aidingumas — aidingùmas sm. (2) → aidingas: Kas to tarpukalnio aidingumas! rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skambus — skambùs, ì adj. (4) [K], Rtr, Š; SD20,60, Sut, N, Kos53, M, Jš, LL11,31 1. DŽ garsiai skambantis, skardus: Garsas, sukeltas stipraus meletos snapo, toks skambus, kad tylią dieną girioje girdimas už kilometro sp. O padangėje – saulėtas srautas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skardingas — 1 skardìngas, a adj. (1) Š, BŽ174, DŽ1; Ser skambus, skardus, aidingas: Skardìngas balsas Rtr. skardìngai adv.: Skardìngai dainuoti BŽ157. Linksma daina skardingai suaidėjo rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skardus — 1 skardùs, ì adj. (4), (3) BM439 1. G108, L, Š, Rtr, Ln, Jnšk garsiai skambantis, skambus; pršn. duslus (apie balsą, garsą): Skardžiõs kalbos visi anys Ds. Rodos, mažas paukštukas, ale kad skardùs balsas! Al. Čia bebūdamas užkimau, mano… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trauklus — trauklùs, i adj. (4) RŽ 1. BŽ146, NdŽ kuris traukia, vilioja, malonus, patrauklus: Mažas vaikelis ar paukštelis mielas, trauklùs žmogui Kn. Trauklì merga Slnt. Kad jau netraũklūs grybai! (apie žvynabudes) Trgn. Alus labai trauklùs gert Dkk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaiskus — vaiskus, i adj. (3,1) Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ, OGLII56, Mrj, vaiskùs, ì (4) FrnW, vaĩskus, ì (4) Lkm 1. SD 29,91,184,302, R, MŽ, Sut, N, [K], S.Dauk, Kos58, L, LVIV436, Rtr, GŠ117, NdŽ, KŽ skaidrus, permatomas, perregimas: Ot vaiskus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.